Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

ДЗИ  image

ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основанo през 1946 г. Компанията, лидер на застрахователния пазар в България, е част от белгийската банково-застрахователна група КВС от 2007 г. ДЗИ разработва и предлага пълна гама продукти в направления Общо застраховане и Животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове.

ДЗИ предлага следните видове застраховки:

  • Автомобилни застраховки – Гражданска отговорност на автомобилистите, застраховка Каско+, Помощ на пътя;
  • Имуществени застраховки – Застраховка Имущество за бизнеса, Застраховка Всички рискове, Застраховка Всички рискове при изпълнение на строително-монтажните работи, Комфорт за дома;
  • Застраховки на отговорности – Обща гражданска отговорност, Професионални отговорности;
  • Здравни застраховки – индивидуална или семейна здравна застраховка „Добро здраве“, Лечение без граници, групова здравна застраховка „Комплексна медицинска помощ“;
  • Животозастраховане – Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроБъдеще, Застрахователно-инвестиционна програма ЕвроИнвест, рискова застраховка Живот - ДЗИ Динамик, универсална застраховка Живот - ДЗИ Премиум +, Групова рискова застраховка Живот;
  • Застраховки при злополука – Закрила, задължителна медицинска застраховка за чужденци, Злополука на лицата в превозните средства, Злополука за спортисти, Групова застраховка Злополука, задължителна застраховка „Трудова злополука“, Застраховка Злополука за учащи, Застраховка при Злополука – Хотел, Застраховка при Злополука - Билет+, задължителна застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз;
  • Застраховки при пътуване – Помощ при пътуване в чужбина, Туризъм в България;
  • Селскостопански застраховки – Застраховка на земеделски култури, Застраховка на трайни и горски насаждения, Застраховка на животни, птици и кошери с пчели;
  • Транспортни застраховки – Товари по време на превоз (Карго), Отговорност на превозвача на товари по шосе (CMR), Отговорност на спедитора, Застраховка на релсови превозни средства.