Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

Животозастрахователен институт image

„Животозастрахователен институт“ АД развива активна дейност на животозастрахователния пазар с разрешение за извършване на застрахователна дейност – Решение № 758 – ЖЗ от 09.12.2005 г. на Комисията за финансов надзор.

„Животозастрахователен институт“ АД предлага следните видове застраховки:

 • Медицинска застраховка за чужденци в България;
 • Групова Рисковата застраховка „Живот“;
 • Рискова застраховка „Живот“;
 • Рискова застраховка „Живот“ на Кредитополучател;
 • Застраховка „Живот“ - „Независимост Плюс”;
 • Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия;
 • Комплексна „Застраховка на туристи в България“;
 • Злополука и заболяване;
 • Групова Застраховка „Трудова злополука”;
 • Злополука на клиенти на хотели в България;
 • Злополука на учащи;
 • Злополука на спортисти;
 • Доброволна дравна застраховка;
 • Групова застраховка ,,Злополука и заболяване''- COVID-19;
 • Застраховка „Телемедицина“.