Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

ОЗОК Инс image

ЗД „ОЗОК Инс“ АД (старо наименование - „ОЗОК – Здравно застраховане” АД) е акционерно дружество, регистрирано през 2008 г. под наименованието „Общинска здравноосигурителна каса” АД.

ЗД „ОЗОК Инс“ АД предлага следните видове застраховки:

  • Имуществено застраховане – Кражба чрез взлом, вандализъм, въоръжен грабеж, Пари в каса и по време на превоз, Застраховка на строително-монтажни работи,Авария на машини, Застраховка на електронно оборудване, Застраховка срещу разваляне на замразени продукти в хладилни камери, Застраховка на скрити дефекти, Застраховка на строителни машини и оборудване, Комплексна застраховка на селскостопанска техника, Жилища и домашно имущество, Индустриален пожар,
  • Транспортни застраховки – Товари по време на превоз (Карго);
  • Злополуки – Групова застраховка Злополука, Индивидуална застраховка злополука, Злополука на учащи и деца от детски градини и ясли, Злополука на кредитополучатели, Злополука на спортисти;
  • Aвтомобилни застраховки – Каско на МПС;
  • Медицинска застраховка.