Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

Уника България image

УНИКА Груп (UNIQA Insurance Group AG) е един от водещите застрахователи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа. 20 000 служители и ексклузивни търговски партньори обслужват 9,6 милиона клиенти на УНИКА в 18 страни.

Уника България предлага следните видове застраховки:

  • Автомобилно застраховане – Гражданска отговорност, Каско на МПС, Злополука на водача и пътниците в МПС, Злополука на пътниците в обществения транспорт;
  • Имуществено застраховане – Комбинирана застраховка „У Дома & Щастлив“, Застраховка домашно имущество „Първи риск“,  Застраховка на апартамент UNIQA pure, Комбинирана застраховка за малки и средни предприятия „Бизнес план“, Kомбинирана застраховка за големи предприятия „Всички рискове: Щети на имущество и прекъсване на дейността“, Застраховка „Авария на машини“, Застраховане на електронно оборудване, Застраховка „Всички рискове на предприемача", Застраховка на соларни централи;
  • Застраховки „Живот“ – Детска застраховка Живот с допълнителни покрития, Смесена застраховка Живот с допълнителни покрития за сигурност при непредвидени събития, Смесена застраховка Живот с допълнителни покрития, Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд, Застраховки Живот с инвестиция, Многогодишна рискова застраховка "Life Protect", Смесена застраховка "отЛично бъдеще", Групова рискова застраховка "Живот" с покритие COVID-19;
  • Здравни застраховки – „УНИКА за нашето здраве“, Пакетна здравна застраховка „Здраве & Спокойствие“, Международна застраховка „Здраве & Ценност“, Групова здравна застраховка за България „УНИКА за нашето здраве“, Международна здравна застраховка „Здраве и ценност“;
  • Транспортни застраховки – Карго застраховки, КАСКО на плавателни съдове;
  • Застраховки на отговорности – Отговорност на автомобилен превозвач, Застраховка на гости на хотели, Обща гражданска отговорност и отговорност за продукта, Отговорност на работодателя, Професионални отговорности;
  • Застраховки за пътуване – Помощ при пътуване в чужбина UNIQA pure, Застраховка при многократни бизнес пътувания (МУЛТИТРИП), Защита при хоби, спортна или туристическа дейност в планината,Пакетна застраховка злополука „УНИКА Закрила“.