Селскостопанско застраховане - най-важното, което трябва да знаем

ПУБЛИКУВАНО НА: 28 декември 2017
Селскостопанско застраховане - най-важното, което трябва да знаем image

Селскостопанското застраховане е свързано с непредвидими рискове, породени най-често от климатични аномалии и различни природни явления извън волята на човека и могат да доведат до загуба на инвестираните от фермерите средства.Известни са големите загуби, които се причиняват от настъпване на градушки, наводнения, измръзване, буря, урагани, суши, слани.

Това е причината значителна част от дейността на застрахователните дружества да бъде насочена към селскостопанските застраховки, за да бъдат защитени имуществените интереси на селскостопанските предприятия, фермерите и гражданите.
Застраховките в селскостопанския сектор попадат в две основни категории: земеделски култури и селскостопански животни.

ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Обект на застраховане при замеделските култури могат да бъдат: реколтата от селскостопански култури, овощни и зеленчукови градини, лозя, разсади, култури в парници и оранжерии, декоративни растения, етеричномаслени култури, трайни и новосъздадени насаждения и др.

Покритието по тази застраховка включва количествена и/или качествена загуба на земеделските култури, настъпила в резултат от някои следните рискове:

  • Буря и проливен дъжд;
  • Градушка;
  • Пожар на корен;
  • Осланяване;
  • Измръзване/изтегляне;
  • Щети от падащи летателни апарати.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Обект на застраховане при селскостопанските животни са: едър рогат добитък (говеда, биволи), еднокопитни (коне, магарета), дребни рогати животни (овце, кози), свине, птици, риба, кучета, и кошери с пчели.

Покритието по тази застраховка включва смърт или принудително клане (унищожение) в резултат от възникнал пожар и природни бедствия. При отделните застрахователни компании е възможно договарянето на допълнителни покрития срещу допълнителна премия, като например покриване на щети от очаквана и загубена продукция на мляко, злополука, заразни и незаразни заболявания, медицински разноски при проведено лечение вследствие непредвидено събитие и други.

За рисковете злополука и природни бедствия застраховката влиза в сила от 00.00 часа на деня, обявен за начало на полицата, а за болести – след 20 дневен карантинен срок.

Производителите на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за финансова помощ за застраховката на реколтата им.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ реши на свое заседание бюджетът за 2017 г. за застраховане на селскостопанска продукция - 1,5 млн. лв.

Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на премията.

Помощта цели да насърчи малките и средни производители на плодове и зеленчуци да застраховат селскостопанската продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия. Подпомагат се стопани, които се застраховат срещу загуби, причинени от градушка, проливен дъжд, наводнение, буря или осланяване.