По-чист въздух в София! Задължителна проверка за вредни емисии при регистрация на автомобил в КАТ

ПУБЛИКУВАНО НА: 06 януари 2018
По-чист въздух в София! Задължителна проверка за вредни емисии при регистрация на автомобил в КАТ image

Още от началото на новата 2018г. заработиха седем специални уреди – газанализатори, които да проверяват техническото състояние на изгорелите газове на автомобилите. Ако газанализаторите покажат замърсяване над допустимите норми, автомобилът няма да бъде регистриран. Автомобили ще бъдат спирани от движение.

От "Пътна полиция" пък ще съставят и актове за нарушаване на автомобилите,които нарушават екостандартите, а автомобилът ще бъде спиран от движение. Автомобилът ще може да се движи отново след нова проверка от КАТ за вредни емисии.

Припомняме Ви необходими документи за регистриране на автомобил:

  • Писмено заявление за регистрация (има бланки на място, дават се служебно);
  • Документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (договора и други документи, които сме оформили с продавача при сключване на сделката);
  • Документ за самоличност (напр. лична карта);
  • Документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност”;
  • Митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), ако превозното средство е внесено от държава извън ЕС;
  • Документи във връзка с продуктовата такса (наричана екотакса), изготвени и предоставени ми от продавача на МПС-то при сключване на сделката.