Драстичен спад от 23% на продажбите на нови автомобили в страните от ЕС

ПУБЛИКУВАНО НА: 30 ноември 2018
Драстичен спад от 23% на продажбите на нови автомобили в страните от ЕС image

По данни на Асоциацията на автомобилните производители в Европа, през м. септември, продажбите на нови автомобили са се сринали с 23.5%. Това е първото понижение от месец март до сега.

През м. септември влезе в сила нов регламент "Процедура за тестване на превозните средства в световен мащаб" , тоест на пазара да се предлагат само модели, минали тест за разход. По-стриктните стандарти създадоха трудности за производителите на автомобили.

България наред с Хърватия са единствените държави, в която продажбите на автомобили бележат ръст от 8.5% в сравнение с месец септември 2017г. 2758 е броят нови леки автомобили, закупени през миналия месец.

Ай енд Джи Ви припомня кога и къде трябва да регистрирате нов автомобил.

Автомобилът трябва да се регистрира в 14 дневен срок от покупката, в КАТ, по постоянен адрес.

Необходими документи:

  • Писмено заявление за регистрация (има бланки на място, дават се служебно);
  • Документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (договора и други документи, които сме оформили с продавача при сключване на сделката);
  • Документ за самоличност (напр. лична карта);
  • Документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност”;
  • Митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), ако превозното средство е внесено от държава извън ЕС;
  • Документи във връзка с продуктовата такса (наричана екотакса), изготвени и предоставени ми от продавача на МПС-то при сключване на сделката.