Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм

"Employee benefits" - Корпоративното здравно застраховане

ПУБЛИКУВАНО НА: 04 декември 2017

Корпоративното застраховане на персонала в България е услуга, която набира все по-голяма популярност сред българските компании. Интересът към този вид застраховане е продиктуван от редица фактори като данъчни облекчения, стимулиране на служителите и работниците и запазване на тяхната трудоспособност, представяне на компанията като отговорен и добър работодател и други. Към момента на пазара в България оперират над 10 застрахователни компании, които предлагат здравното застраховане като част от своите продукти. Големият брой на застрахователите води до силна конкуренция на пазара и изборът на застраховател се оказва дълъг и сложен процес.

Цел:

Да предостави достъпно и качествено здравно обсужване.

Услуги, които включва:

Профилактика, Извънболнична и Болнична медицинска помощ, Здравни грижи и Възстановяване на разходи за лекарства и помощни средства на oсигурените лица.

Обхват на здравно застраховане:

Български и чуждестранни граждани на възраст до 65 години, с нормален и/или повишен осигурителен риск.

Потребителите на здравното застраховане имат възможност за:

  • Достъп до най-добри специалисти и лечебни заведения;
  • Предоставяне на допълнителни услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
  • Лична ангажираност на медицинските координатори в дружеството и в лечебните заведения по места;
  • VIP обслужване в лечебните заведения.

Ползи за фирмата - потребител на здравно застраховане:

  • Подобряване здравето на служителите и качеството на работата им;
  • При осигурителен случай – бързо обслужване, кратко отсъствие от работа;
  • Стимулиране и грижа за персонала – мотивация за служителите, повишаване на имиджа на компанията;
  • Покриване на задължителните профилактични прегледи съгласно ЗЗБУТ и Наредба 3.