Ръст на продажбите на автомобили задвижвани с алтернативно гориво

ПУБЛИКУВАНО НА: 21 март 2018
Ръст на продажбите на автомобили задвижвани с алтернативно гориво image

По данни на Асоциацията на европейските автомобилни производители /АСЕА/ , през изминалата 2017г. в България за закупени общо 1300 автомобила, задвижвани с алтернативно гориво - електромобили и хибридни коли с електрическо задвижване. Сравнение с 2016 г. ръстът е значителен – 120%. Най-голям брой на закупени нови алтернативни автомобили е отчетен в Италия - над 230 000. Най-малко коли с алтернативно гориво са закупени в Латвия - 492 и Литва - 767.

Oсновен двигател за навлизането на електромобилите (макар и с бавни темпове) са държавните и местните политики на субсидии, освобождаване от данък МПС, по-ниска премия при сключване на застраховка „Гражданска отговорност“, безплатно паркиране, в повечето големи градове, в централната градска част, където има въведени зони за това.