Застраховка "Живот" - Защото някой разчита на теб

ПУБЛИКУВАНО НА: 19 ноември 2017
Застраховка

При застраховките „Живот“ застрахователят предоставя възможност на клиента да избере условията, които най-добре подхождат на неговите интереси, както по отношение на обхвата на рисково покритие, така и по отношение на застрахователната сума, размера на обезщетенията и срока на застраховката. Застраховката живот може да бъде направена, както на физическо лице, така и на служителите във фирми от всеки сектор по желание на работодателя.

СПЕСТОВНИ ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ:

Спестовната застраховка ви дава възможност да планирате своето финансово бъдеще. С нея може да си осигурите допълнителни спестявания. Застраховки с рисково спестовен характер, при които вноската има спестовен елемент и допълнителна доходност. Предпочитаният начин на застраховане и спестяване.

  • Застраховки „Живот“ с индивидуален спестовен план - Застраховката “живот” с индивидуален спестовен план е вашата лична инвестиция, с чиято помощ осигурявате добър стандарт на живот за семейството си. Тя ви предпазва в случаи на неблагоприятни ситуации за вас и вашите близки като същевременно ви дава шанс да натрупате средства за реализиране на бъдещи планове и мечти. Този тип застраховки са с продължителност от 3 до 30 години, при които има възможност да бъдат проектирани индивидуално спрямо нуждите и възможностите на клиента;
  • Детска застраховка „Живот“ – капитал за образование - С детската застраховка “живот” давате шанс на вашите деца за едно по-добро бъдеще. Тази застраховка позволява да бъде застрахован родителят за определен период в полза на детето. Продуктът е със спестовен характер и след изтичане на определения период, парите се използват в помощ на образованието на детето. По този начин мислите за бъдещето на вашите деца и спестявате за тяхното образование;
  • Индивидуални рискови - Класическа застраховка със свободно избираемо покритие и без спестовен елемент, която важи за целия свят;
  • Едногодишна индивидуална застраховка „Живот“ - Едногодишната индивидуална застраховка “живот” покрива изплащане на суми, свързани с резултати от най-лошото застрахователно събитие за застрахования. Такива са трайна загуба на работоспособност, временна загуба на трудоспособност и други подобни. Застраховката се сключва за период от 12 месеца.


ГРУПОВИ ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ:

  • Групови спестовни застраховки „Живот“ с данъчни облекчения - Ако изберете корпоративното животозастраховане, ще получите допълнителни данъчни облекчения. Те важат за юридическото лице и едновременно с това предоставят 24-часово застрахователно покритие за служителите;
  • Групова краткосрочна застраховка „Живот“ - Груповата краткосрочна застраховка живот е с цел да предпази група от хора за определен период от време. Тя е предпочитана от работодатели, чиито служители работят във високо рискова сфера и са изложени на неблагоприятни влияния от страна на средата, в която работят. Най-често корпоративната полица се сключва от работодателя за своите служители, а нейното покритие важи за 24 часово покритие.

С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД:

  • Финансово-осигурителна програма - Финансово-осигурителните застраховки са свързани с покриване на разходи от личен план при настъпване на неблагоприятна ситуация от страна на застрахования. Застраховки, които имат инвестиционен характер, могат да носят печалба на застрахования. По този начин можете спокойно да планирате бъдещите си разходи, да спестите и да сте по-спокойни и подготвени за всяка житейска ситуация.