Искате качествено здравно обслужване? Тази застраховка е подходяща за Вас

ПУБЛИКУВАНО НА: 20 ноември 2017
Искате качествено здравно обслужване? Тази застраховка е подходяща за Вас image

Ако търсите допълнителен начин да застраховате себе си като допълнение на задължителното Ви здравно осигуряване, то вече има вариант това да се случи.

Допълнителното здравно застраховане предлага възможност за лечение на територията на Република България в свободно избираеми лечебни заведения и възможност за провеждане на високо специлизирани изследвания с цел диагностициране и решаване на даден здравен проблем. Клиентът има право на совободен избор на специалисти и на възстановяване на разходи за медикаменти.

Здравната застраховка представлява доброволно, частно ползване на пакети от медицински услуги, които могат да включват профилактика и превантивни грижи, бързо и точно възстановяване на разходите при здравословен проблеми, директен достъп до висококвалифицирани специалисти на национално (и/или международно) ниво, болнично и извънболнично лечение. При здравната застраховка получаваме по-добро качеството на здравните услуги и на бързината на административното обслужване.

Цената на застраховката, зависи предимно от здравословното състояние, възрастта, пола и здравните рискове, които застрахованият иска да бъдат покрити, както и от сумата, която той може да плати.

Важно е да отбележим, че допълнителната здравна застраховка, обаче не отменя задължението да се плащат здравни осигуровки към НЗОК.

Пакетите, най-общо, могат да се разделят на три вида:

Основен - застраховки с ограничен диапазон на здравна защита, предназначени преди всичко за студенти и млади хора тепърва започващи работа; този тип застраховки са най-евтини (около 250 лева годишно);

Стандартен - застраховки с разширен диапазон на здравна защита за хора на средна възраст (350-400 лева годишно)

Луксозен - застраховки за хора със стабилно положение и доходи, с възможно най-добрата здравна защита (600-1000 лева годишно, но ако покритието включва и медицинско обслужване извън страната, премията нараства).

Заявете вашата индивидуална оферта: office@iandgbrokers.com