Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Допълнителното здравно застраховане - все по-предпочитана придобивка

ПУБЛИКУВАНО НА: 30 юли 2018
Допълнителното здравно застраховане - все по-предпочитана придобивка image

Корпоративното застраховане на персонала в България е услуга, която набира все по-голяма популярност както сред българските компании. Интересът към този вид застраховане е продиктуван от редица фактори като данъчни облекчения, стимулиране на служителите и работниците и запазване на тяхната трудоспособност, представяне на компанията като отговорен и добър работодател и други. Към момента на пазара в България оперират над 10 застрахователни компании, които предлагат здравното застраховане като част от своите продукти. Големият брой на застрахователите води до силна конкуренция на пазара и изборът на застраховател се оказва дълъг и сложен процес.

Цел:

Да предостави достъпно и качествено здравно обсужване.

Услуги, които включва:

Профилактика, Извънболнична и Болнична медицинска помощ, Здравни грижи и Възстановяване на разходи за лекарства и помощни средства на oсигурените лица.

Обхват на здравно застраховане:

Български и чуждестранни граждани на възраст до 65 години, с нормален и/или повишен осигурителен риск.

Потребителите на здравното застраховане имат възможност за:

  • Достъп до най-добри специалисти и лечебни заведения;
  • Предоставяне на допълнителни услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
  • Лична ангажираност на медицинските координатори в дружеството и в лечебните заведения по места;
  • VIP обслужване в лечебните заведения.

Ползи за фирмата - потребител на здравно застраховане:

  • Подобряване здравето на служителите и качеството на работата им;
  • При осигурителен случай – бързо обслужване, кратко отсъствие от работа;
  • Стимулиране и грижа за персонала – мотивация за служителите, повишаване на имиджа на компанията;
  • Покриване на задължителните профилактични прегледи съгласно ЗЗБУТ и Наредба 3.