20-те водещи застрахователни брокери контролират 55% от пазара

ПУБЛИКУВАНО НА: 12 ноември 2013
20-те водещи застрахователни брокери контролират 55% от пазара image

Двадесетте най-големи застрахователни брокери у нас контролират над 55% от пазара към полугодието на 2013 г., сочи справка на Insurance.bg. Едва осем от тях обаче са преминали границата от 10 млн. лв. премиен приход за първите шест месеца на настоящата година. Лидерите в този бранш са Ес Ди Ай Груп и Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс, отчели съответно 28.4 млн. лв. и 26.05 млн. лв. премиен приход. Следват Тотал Инс – Застрахователен брокер и ОББ – Застрахователен брокер с респективно 17.6 и 16.3 млн. лв., изпреварили АОН България, Дженерал Брокерс, Велмар Брокерс и Марш ЕООД. В топ 10 попадат още Брокер Инс и Евролайф България, реализирали малко над 9 млн. лв. премиен проход за периода януари – юни. Статистиката на Комисията за финансов надзор отчита, че в края на полугодието у нас са дейсвали 385 брокери. Едва 75 от брокерите обаче имат премиен приход за повече от 1 млн. лв. спрямо 73 за същия период на година по-рано.

Източник:  insurance.bg