Русе - големият печеливш при имотите в последния месец

ПУБЛИКУВАНО НА: 13 ноември 2013
Русе - големият печеливш при имотите в последния месец image

Десето число на месеца вече е преминато и традиционно ще погледнем какво се случва с офертните цени на имотите в десетте най-големи града на страната. Като цяло можем да обобщим, че няма сериозно движение в офертните цени на имотите през последния месец.
Средните цени на едностайните, двустайните и тристайните са се повишили в три от десетте водещи града на страната, понижили са се в шест града и са се запазили без изменение в столицата София.
Русе е големият печеливш перз последния месец, като и трите наблюдавани типа имоти са отбелязали повишение на офертните цени в един от водещите сайтове за обяви за недвижими имоти (imot.bg). С най-много (1.57%) са се повишили офертите на едностайните в дунавската столица, следвани от повишението при двустайните (1.44%) и тристайните (1.41%).
В столицата цените се запазват почти без промяна, като леко понижение бележат офертните цени на двустайните, което се компенсира от ръста в офертните цени на тристайните. Офертите на едностайните се запазват без изменение.
С 1% се понижават средните цени на имотите във Варна. Това се предопределя основно от понижението в цените на тристайните, които се понижават с 2.1% за последния месец.
Противоположна на Варна е тенденцията в другия голям морски град – Бургас, където офертните цени на предлаганите имоти са се повишили средно с 0.9% през последния месец, водени от поскъпването на тристайните с 1.4%. Най-голямо понижение в процентно изражение регистрират цените на двустайните жилища в Сливен – с 2.5%, но към този спад трябва да се погледне скептично, предвид на малкия брой подобен род имоти, които се предлагат в града. Така например в Сливен не откриваме нито един предлаган едностаен имот в момента.
Източник: profit.bg