5 причини да използвате застрахователен брокер

ПУБЛИКУВАНО НА: 01 ноември 2015
5 причини да използвате застрахователен брокер image

За тези от вас, които не са напълно сигурни какво точно представлява застрахователният брокер и какви са неговите функции и задължения, ще поясним предварително. Длъжността застрахователен брокер се отнася до лице, което помага да откриете най-подходящото застрахователно предложени и в същото време има свойствата на юридическа фигура, която ви представлява при сключването на договора, както и защитава интересите ви пред застрахователя.

След това кратко разяснени можем да преминем към същината на въпроса, а именно – защо се нуждаем от застрахователен брокер?

За да открием отговора, можем да използваме като пример вече утвърдила се от дълги години и по цял свят, както и в България, застрахователна брокерска фирма. „Ай енд Джи Брокерс” (I&G Brokers) са професионалисти с над 20 години опит в бранша, издигнали се до лидерска позиция на пазара с над 250 000 застрахователни полици, обслужвани годишно. Съдейки по техните успехи и качества, както и услугите, които предлагат, спокойно можем да посочим причините, поради които е желателно да се възползвате от помощта на застрахователен брокер, когато си търсите застраховка.

Търси вместо вас

Едно от основните облекчения, които предлага застрахователният брокер са усилията, спестени от търсенето на застрахователни компании и предложения. Основна задача на брокера е именно да се занимава с проучвания на пазарите и да отсява най-подходящите за вашите нужди застрахователни оферти. За тази цел са му необходими познания в сферата на местните застрахователни пазари, както и на международните застрахователни практики. Също така брокерът трябва да е в състояние да предложи помощ по отношение на абсолютно всеки тип застраховка (здравна, имущество, живот, автомобилна) - т.е. да е компетентен във всяка една застрахователна област.

Изпълнява желания

Всяко действие на застрахователния брокер е продиктувано от желанията и потребностите на неговия клиент. Дори и да не сте съвсем сигурни от какъв тип застраховка конкретно имате нужда, агенции като „Ай енд Джи Брокерс” ще ви упътят коректно и ще ви препоръчат най-подходящото според вашите потребности.

Проучва цените

След като уточнихме, че застрахователният брокер се занимават до голяма степен с търсения и проучвания, е необходимо да подчертаем още предимства от тази гледна точка. Негово задължение е, за да бъде колкото се може повече от полза на клиентите си, да сравнява цените на застрахователните оферти, които открива и да подбира най-изгодните. Също така, за да върши качествено работата си, застрахователният брокер трябва да е отлично запознат не само със състоянието на пазара, но с най-актуални промоции, които се предлагат на него.

Уговаря условията

Като юридическо лице застрахователният брокер не само сключва застрахователната полица, която клиента подписва, но и го представлява пред застрахователя. В пряк смисъл - брокерът защитава вашите интереси пред застрахователната компания и в същото време има правото да се бори за условия по договора, които повече биха отговаряли на собствените ви интереси.

Съдейства при щети

Едно от най-значимите преимущества на застрахователния брокер е фактът, че след подписване на застрахователна полица, при злополука, инцидент и щети върху застрахованото, които са предвидени в договора, брокерът съдейства за изплащането на тези щети. Той подпомага финансовото ви обезщетение.

Ако имате намерението да се застраховате, без значение срещу какви инциденти и каква част от вашето имущество искате да подсигурите, препоръчваме ви преди гмуркането в морето от застрахователни оферти да се консултирате със специалисти от областта, за да откриете най-подходящите и изгодни за вас предложения.