ДаллБогг: Живот и здраве ще предлага обща Гражданска отговорност

ПУБЛИКУВАНО НА: 19 декември 2013
ДаллБогг: Живот и здраве ще предлага обща Гражданска отговорност image

Комисията за финансов надзор (КФН) е издала допълнителен лиценз за нов вид застраховка, а именно „Обща гражданска отговорност” на "ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД. Компанията е част от групата на „Търговска Лига – Национален Аптечен Център” АД, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД и „Български Кардиологичен Институт” АД.

През настоящата година дружеството получи лиценз за извършване на дейност по следните видове застраховки: „Злополука”, „Заболяване”, „Сухопътни превозни средства (Автокаско)”,  „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)”, „Пожар и природни бедствия”, „Други щети на имущество”, „Разни финансови загуби” и „Помощ при пътуване (Асистанс)”.

Данни на КФН сочат, че към септември ДаллБогг: Живот и здраве има брутен премиен приход от 3.33 млн. лв., което отговаря на 0.3% пазарен дял в общото застраховане. Основна част от премийните приходи (над 96%) са реализирани от полица „Заболяване“.

Източник: profit.bg