Хомогенност на рисковете

ПУБЛИКУВАНО НА: 25 април 2018
Хомогенност на рисковете image

Хомогенност на рисковете

При условие, че са налице достатъчен брой изложени на еднакъв „риск“ обекти, застрахователят може да подскаже очаквания размер на загубите за определен период. При отсъствие на голям брой сходни, еднакво изложени на риск обекти, задачата е много по-трудна и изчисляването на необходимите премии става по-субективно. Застрахователите могат да бъдат или да не бъдат точни при определянето на премията, но неминуемо ще искат да се защитят като събират премия, която би трябвало да покрие дори най-лошия случай.

Наличието на голям брой обекти, изложени по сходен начин на риск, обичайно се приема за характеристика на застраховаем риск. Възможно е обаче, да се посочат и примери, в които ситуацията не е била такава, но все пак е осигурено застраховане. Понякога се появяват съобщения за необикновени нови рискове, за които се сключват застраховки. Все повече космически спътници се изстрелват всяка година, но те са все още сравнително рядко явление и определено не съществуват от достатъчно дълго време, за да могат застрахователите да създадат статистическа база за хиляди хомогенни рискове.

Според повечето регулаторни системи, застрахованият трябва да има финансов интерес, обвързан със загубата и тя трябва да е случайна, ако за нея се предявява застрахователен иск. Това изключва възможността да се застрахова имущество на други хора или умишлено да се причинява вреда или загуба с цел извличане на полза от застрахователната полица.

Обществена политика

Общоприета законова практика е договорите да не противоречат на това, което обществото би сметнало за правилно и морално да се извърши. Договорите за убийство на човек са неприемливи, както и тези, целящи да се причини имуществена вреда или да се открадне. Съшият принцип важи и по отношение на застрахователните договори. Не би било приемливо да се сключи застраховка срещу риска от провал на едно престъпно начинание. Например, обществото не би могло да приеме идеята крадците да сключат застрахователна полица по която да получат очакваната печалба от една кражба, в случай че бъдат заловени от полицията и поради това не успеят да извършатдеянието. Това може да изглежда малко прекалено, но какво ше кажете за риска да си навлечете някаква глоба? Човек може да бъде хванат за превишена скорост при шофиране или – по-лошо – да бъде обвинен за опасно шофиране или шофиране в нетрезво състояние. Рискът, който се поема е свързан с възможността да бъде наложена огромна глоба. Човекът определено има финансова връзка със загубата и би могло да се спори дали тя е случайна, щосе отнася до него. Обществото обаче не би сметнало за приемливо едно лице да може да избегне наказанието, скрито в глобата, просто чрез сключване на застраховка. Една британска компания действително на определен етап предлагаше полица, осигуряваща покритие на шофьора в случай, че последният е обвинен за нарушаване на закона поради шофиране в нетрезво състояние и са му отнети шофьорските права. Тази застрахователна полица беше изтеглена от пазара поради дискутираните по-горе причини.

Източник: Дейвид Е. Бланд "Застраховане: принципи и практика"

Виж още:

Автоасистанс
Туристическа здравна застраховка
Обща гражданска отговорност общи условия
Застраховка търговски риск
Каско за автомобил