Какво ни съветват застрахователните брокери

ПУБЛИКУВАНО НА: 05 ноември 2015
Какво ни съветват застрахователните брокери image

В тази статия бегло ще нахвърляме някои от най-търсените и препоръчвани видове застрахователно осигуряване, които животът и стандартите в България ни налагат. Дали поради проблемите, свързани със здравните реформи или заради войната по пътищата, или поради още куп причини, но съществуват застрахователни предложения, над които за средностатистическия българин е добре да се замисли.

Разбира се, необходимостта от тези видове застраховки е факт, но остава проблемът как да се ориентираме към подходящата компания и най-изгодното застрахователно предложение, което да отговаря на нуждите ни. В това отношение специалистите от една от най-популярните и утвърдили се в България брокерски застрахователни компании”Ай енд Джи Брокерс” („I&G Brokers”) ни предлагат не само помощ в търсенето на най-добрата застрахователна оферта, но и осигуряват договаряне на възможно най-добрите условия за сключване на договор, както и поемат функцията на застрахователен адвокат, който защитава и се бори за интересите на клиентите си пред застрахователната компания. С оглед на препоръките на „Ай енд Джи Брокерс” и условията за живот в България, Ви представяме няколко вида застраховки, с които е добре да се подсигурите.

Имуществено застраховане

Този тип застраховки Ви защитават финансово в случаите, когато собствеността Ви – независимо дали тя е движима или недвижима - е засегната от непредвидени инциденти. Договор за имуществена застраховка може да бъде сключен срещу пожар и природни бедствия, други щети на имуществото, кражба и вандализъм, строително-монтажни рискове, индустриален пожар и други. В този смисъл съществуват различни видове застраховки на имуществото според неговия характер. В списъка на финансовите обезщетения, които се покриват от тях са включени повреди на всякакъв тип дълготрайни материални активи, жилища, вили, офиси, стопанства, техника, уреди, машини, съоръжения, произведения на изкуството, както и благородни метали, скъпоценни камъни, електронна техника, строителни обекти и много други. Ако притежавате ценно имущество, винаги е по-добре да се подсигурите чрез неговата застраховка.

Застраховка „Живот”

Колкото и да е неприятна мисълта за необходимостта от нея, тя е напълно оправдана. С нейна помощ подсигурявате не само себе си, но и близките и семейството си. Когато избирате подходящата за Вас застраховка „Живот” е добре да знаете, че различните компании имат множество оферти, разнообразни спрямо размерите на вноските и обезщетенията, времето, за което ще е валидна застраховката (от 1 до 30 години), както и от това срещу какви злополуки е. Едни от най-разумните предложения са за застраховка „Живот” със спестовен характер, при която вноските Ви отчасти се превръщат в спестовен влог. Полезна е и детската застраховка „Живот”, защото също е спестовна и осигурява бъдещето на детето при инцидент с родителите.

Здравно застраховане

Здравните застраховки могат да бъдат индивидуални или групови (корпоративни). Този тип застраховки са преимущество при по-сериозни здравословни проблеми и това обуславя нуждата от тях. Те позволяват лечение в здравни заведения по избор на клиента, дават възможност за възстановяване на разходи за медикаменти, както и помагат при вземане на изследвания в специализирани центрове, като отново клиентът решава към кои специалисти да се обърне. Здравните застраховки са от полза при грижа за здравето, които за съжаление здравното осигуряване в България не предоставя.

Автокаско

За разлика от „Гражданска отговорност” „Автокаско” не е задължителна за всеки притежател на моторно превозно средство, а е по избор, но тя осигурява някои допълнителни преимущества за Вас и автомобила Ви. Освен от пътно произшествие, тя покрива щети от пожар и природни бедствия, кражба и грабеж или вандализъм. Ако трябва да бъдем по-конкретни, „Автокаско” като застраховка съчетава качествата на „Гражданска отговорност” и имуществените застраховки. Нейното предимство е, че покрива почти всички видове инциденти, които могат да се случат с автомобила Ви и основната ѝ цел е да обезщети Вас, но също както „Гражданска отговорност” цените и вноските на тази застраховка се определят от особеностите на превозното средство, начина на плащане, териториалната валидност на застраховката и други.