Какво представлява гражданската отговорност за хора, ползващи огнестрелни оръжия

ПУБЛИКУВАНО НА: 11 март 2020
Какво представлява гражданската отговорност за хора, ползващи огнестрелни оръжия image

Застраховката "Обща гражданска отговорност" гарантира защита срещу искове, предявени от трети лица, поради нанесени телесни или имуществени вреди в резултат на употребяване на огнестрелно оръжие. В полицата са причислени и съдебни разноски, като разходи за адвокати, съдебни такси и компенсации на вещи лица. I and G Brokers предлагат гъвкави застрахователни полици.

Физически или юридически лица могат да се застраховат

"Общата гражданска отговорност", е насочена към представителите на огнестрелни оръжия. Тя може да бъде сключена от всеки човек, физическо или юридическо, имащо разрешение за придобиване, носене, употреба и съхранение на огнестрелно оръжие. Задължението може да бъде осигурено, във връзка с ползване на оръжие за самоотбрана и лов. Тази полица се използва за служители във фирми, свързани с охранителна дейност, за да покрие неприятностите, които могат да бъдат причинени по време на работа.

Какво е включено

Най-важните условия в обобщен вид, които се покриват от този тип застраховка са:

  • Материални или нематериални вреди, нанесени на трети човек включващи смърт или телесно увреждане причиняващо загуба на работоспособност;
  • Нанесени материални вреди върху притежание на трети човек, които са настъпили по време на застрахователният период;
  • Разноски за уреждане на писмено предявени претенции.

Можете да проверите предложенията на Iandgbrokers.

Каква е процедурата по изплащане на щети

Споразумението се подписва за период от 1 година. Може да бъде договорен и по-дълъг срок, по желание на потребителя. Застрахователното покритие започва от момента, отбелязан като начало в полицата. Процедурата при изпълняване на застрахователното събитие е:

  • Ако е довело до искане по текущата застраховка, трябва не по-късно от описаният срок в общите условия по договора, да се изпрати писмо уведомяващо Застрахователя. Клиентът трябва да съобрази своите действия по отстраняване на последиците, след което да запознае застрахователното дружество с всички обстоятелства и материали по случая;
  • Всички документи и материали имащи отношение по случая, трябва да бъдат запазени до окончателното му уреждане.

Застрахователната компания, е длъжна да изплати щетите в договореният срок, ако клиентът е изпълнил горните условия.

При притежание на огнестрелно оръжие, независимо дали го използвате за лов или работа, погледнете условията предлагани от Ай енд Джи още сега!

Виж още:

Онлайн калкулатор автокаско
Колко струва застраховка на жилище
Гражданска отговорност застраховка
Цени на обща гражданска отговорност
Застраховки за работодателя