Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм

Какво представлява гражданската отговорност за хора, ползващи огнестрелни оръжия

ПУБЛИКУВАНО НА: 11 март 2020
Какво представлява гражданската отговорност за хора, ползващи огнестрелни оръжия image

Застраховката "Обща гражданска отговорност" гарантира защита срещу искове, предявени от трети лица, поради нанесени телесни или имуществени вреди в резултат на употребяване на огнестрелно оръжие. В полицата са причислени и съдебни разноски, като разходи за адвокати, съдебни такси и компенсации на вещи лица. I and G Brokers предлагат гъвкави застрахователни полици.

Физически или юридически лица могат да се застраховат

"Общата гражданска отговорност", е насочена към представителите на огнестрелни оръжия. Тя може да бъде сключена от всеки човек, физическо или юридическо, имащо разрешение за придобиване, носене, употреба и съхранение на огнестрелно оръжие. Задължението може да бъде осигурено, във връзка с ползване на оръжие за самоотбрана и лов. Тази полица се използва за служители във фирми, свързани с охранителна дейност, за да покрие неприятностите, които могат да бъдат причинени по време на работа.

Какво е включено

Най-важните условия в обобщен вид, които се покриват от този тип застраховка са:

  • Материални или нематериални вреди, нанесени на трети човек включващи смърт или телесно увреждане причиняващо загуба на работоспособност;
  • Нанесени материални вреди върху притежание на трети човек, които са настъпили по време на застрахователният период;
  • Разноски за уреждане на писмено предявени претенции.

Можете да проверите предложенията на Iandgbrokers.

Каква е процедурата по изплащане на щети

Споразумението се подписва за период от 1 година. Може да бъде договорен и по-дълъг срок, по желание на потребителя. Застрахователното покритие започва от момента, отбелязан като начало в полицата. Процедурата при изпълняване на застрахователното събитие е:

  • Ако е довело до искане по текущата застраховка, трябва не по-късно от описаният срок в общите условия по договора, да се изпрати писмо уведомяващо Застрахователя. Клиентът трябва да съобрази своите действия по отстраняване на последиците, след което да запознае застрахователното дружество с всички обстоятелства и материали по случая;
  • Всички документи и материали имащи отношение по случая, трябва да бъдат запазени до окончателното му уреждане.

Застрахователната компания, е длъжна да изплати щетите в договореният срок, ако клиентът е изпълнил горните условия.

При притежание на огнестрелно оръжие, независимо дали го използвате за лов или работа, погледнете условията предлагани от Ай енд Джи още сега!