Необходимост или лукс е здравната застраховка

ПУБЛИКУВАНО НА: 18 ноември 2014
Необходимост или лукс е здравната застраховка image

Над 30 дружества предлагат здравни застраховки на българския пазар, които се конкурират помежду си, което се отразява положително на потребителите на този вид услуги. Разнообразието от оферти дава възможност всеки да открие подходящата за него застраховка, но истинският въпросът е, тя необходима ли ни е наистина?

Какво всъщност представлява здравната застраховка?

Здравната застраховка представлява доброволно, частно ползване на пакети от медицински услуги, които могат да включват профилактика и превантивни грижи, бързо и точно възстановяване на разходите при здравословен проблеми, директен достъп до висококвалифицирани специалисти на национално (и/или международно) ниво, болнично и извънболнично лечение и др.

Най-подходящият пакет за всеки е въпрос на личен избор, а работодателите преценяват, дали да застраховат своите служители. Най-общо казано, здравната застраховка покрива това, което не е включено в общественото здравно осигуряване.

При здравната застраховка, като цяло, качеството на здравните услуги и бързината на административното обслужване са по-добри от тези на НЗОК. Допълнителната здравна застраховка, обаче не отменя задължението да се плащат здравни осигуровки към НЗОК.

Как се формира цената при здравната застраховка?

Цената, преди всичко зависи от здравословното състояние, възрастта, пола и здравните рискове, които застрахованият иска да бъдат покрити, както и от сумата, която той може да плати. Въпросник, свързан със здравословното състояние на лицето се попълва задължително преди сключването на застраховката.

Съществуват и случаи при които може да се наложи допълнителен медицински преглед.  Тъй като застрахователят може да прекрати едностранно договора и да не изплати сумите по лечението, ако разбере, че застрахованият е излъгал умишлено, на въпросите на застрахователя трябва да се отговаря честно.

Самите тарифи, най-общо, могат да се разделят на:

- Основни - застраховки с ограничен диапазон на здравна защита, предназначени преди всичко за студенти и млади хора тепърва започващи работа; този тип застраховки са най-евтини (около 250 лева годишно);

- Стандартни - застраховки с разширен диапазон на здравна защита за хора на средна възраст (350-400 лева годишно)

- Лукс - застраховки за хора със стабилно положение и доходи, с възможно най-добрата здравна защита (600-1000 лева годишно, но ако покритието включва и медицинско обслужване извън страната, премията нараства).

Всъщност  кой има право да предлага здравни застраховки у нас?

Животозастрахователните компании предлагат застраховките „Заболяване”, „Злополука”, „Постоянна здравна застраховка”, както и комбинирани застраховки.

Общозастрахователните компании също предлагат здравни застраховки, най-често на модулен принцип – „Болнично лечение“, като към него по избор на клиента, могат да се включат и следните допълнителни покрития - „Извънболнично лечение“, „Подобряване условията на медицинска грижа“, „Възстановяване на разходи“, „Бременност и раждане“, както и модул "Подобряване на здравето и предпазване от заболявания“ („Профилактика и трудова медицина“).

Всяко покритие може да бъде избрано в една от трите опции – „Основна“, „Стандартна“ и „Лукс“, като има възможност и за изготвяне на договори за индивидуални клиенти.

Източник: profit.bg