Ръст от 5,6% на приходите от застраховки у нас се отчита към края на май 2013

ПУБЛИКУВАНО НА: 10 юли 2013
Ръст от 5,6% на приходите от застраховки у нас се отчита към края на май 2013 image

Ръст от 5,6 на сто на общия приемем приход, реализиран от застрахователите в България, се отчита за периода януари – май 2013 година. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН). Тези данни за периода януари - май 2012 година обаче отчитат спад от 4,4 %. Относително място от 73,7% от дружествата по общо застраховане е отделено за автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”). На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 4,5 % при спад от 5,6 % към края на май 2012 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 16,3 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита спад от 0,9 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 4,1 % към края на май 2012 г. Ръст от 19,2% към края на май се отчита и при записаните премии от животозастрахователите, като техните премии са в размер на 127 189 хил. лв. при 106 700 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. Почетно място заема застраховка „Живот” и рента – 76,4 %. На годишна база се отчита ръст на премиите по този вид застраховка от 20,3 % при спад от 0,9 % към края на май 2012 г. Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – май 2013 г. възлиза на 19 049 хил. лв., с което се отчита спад от 17,3 % спрямо същия период на 2012 г.

 

Източник : focus-news.net