Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Tри причини, които водят до отказ за изплащанене на застрахователно обезщетение

ПУБЛИКУВАНО НА: 17 юли 2018
Tри причини, които водят до отказ за изплащанене на застрахователно обезщетение image

Застрахователно обезщетение – сумата, която застрахователят изплаща срещу възникнали щети на застрахованото имущество.

В практиката се случва застрахователят да откаже да плати изцяло претендираното застрахователно обезщетение или да направи частично плащане. Вижте кои са най-често срещаните причини и как да ги избегнете:

1.Малкият и/или големия талон са в автомобила

Една от често допусканите грешки е че някои шофьори държат талона вътре в автомобила. Често се случва малкият или големият талон да бъдат откраднати заедно с МПС-то. Двата талона задължително присъстват в списъка с изискуеми документи, за изплащане на застрахователно обещетение в случай на Кражба. Ако не може да ги представите,това е сигурна причина за пълен или частичен отказ от страна на застрахователя.

2.Неспазване на срока за уведомяване на застрахователя при настъпване на застрахователно събитие

При различните застрахователни компании, срокът в които трябва да уведомите застрахователя за настъпването на застрахователно събитие е различен.Той е посочен в общите условия на Вашата застраховка „Автокаско“. Неспазването сроковете може да доведе до отказ за изплащане на обещетение.

3.Нов оглед при отстранени щети по автомобила

Задължително условие, при всяка една застрахователна компания, е автомобилът да мине на оглед при сключване на застраховка „Каско“ (при някой, не се изисква такъв,но само при подновяване на застраховката, без прекъсване в същата компания). Застрахователят заснема автомобила и съставя протокол, в който описва повреди, ако констатира такива. Според ОУ на застраховката, застрахователят не е длъжен да изплати обезщетение за повреди, които са описани в протокола за оглед. При отстраняване на щети по автомобила за ваша сметка (независимо дали са описаните в протокола за оглед или нови) трябва да отидете при застрахователя за извършване на нов оглед. Изготвя се нов протокол, в който се отразяват възстановените щети по автомобила.