Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм

Стопанско развитие на България в началото на XX век и отражението на войните върху застрахователното дело

ПУБЛИКУВАНО НА: 02 юли 2018
Стопанско развитие на България в началото на XX век и отражението на войните върху застрахователното дело image

На 1 януари 1901г. човекът от започващия 20 век, хвърлил поглед върху живота на човека от 1 януари 1801г., се е чувствал почти като Бог. Горкият му предшественик не е познавал локомотива , парахода, автомобила, самолета, велосипеда, фотоапарата, телеграфа, телефона, пишещата машина, не е подозирал възможностите на нефта, на електричеството, на цветните и редки метали, на периодичната таблица на Менделеев....- така започва своите ,,Записки от съвременната история 1918-1945 г.“ писателят Милен Семков.

И действително началото на второто десетилетие на XX век се характеризира с общ стопански подем, което важи и за България. Стопанският живот на страната се развива с усилено темпо, като във всички отрасли кипи оживена дейност. Едно след друго никнат индустриални, търговски и банкови предприятия. Успоредно с модернизацията на земеделието, България се ориентира и към засилване на индустриалното си производство. Всичко това създава благоприятни условия за широка застрахователна дейност.

Отличаващият се със стопански разцвет период 1909-1912г. преди Балканската война не дава български животоосигурителни предприятия, но пък е богат на чужди.

По онова време в страната все още работят само две местни акционерни дружества и две кооперативни. Значителна дейност развиват концесионните чужди дружества, главно френски, но вче се появява тенденция към създаване на застрахователна дейност в национален мащаб.

Източник: "Кратка история на застраховането в България 1878 - 1946г. ", Илеана Стоянова