Стопанско развитие на България в началото на XX век и отражението на войните върху застрахователното дело

ПУБЛИКУВАНО НА: 02 юли 2018
Стопанско развитие на България в началото на XX век и отражението на войните върху застрахователното дело image

На 1 януари 1901г. човекът от започващия 20 век, хвърлил поглед върху живота на човека от 1 януари 1801г., се е чувствал почти като Бог. Горкият му предшественик не е познавал локомотива , парахода, автомобила, самолета, велосипеда, фотоапарата, телеграфа, телефона, пишещата машина, не е подозирал възможностите на нефта, на електричеството, на цветните и редки метали, на периодичната таблица на Менделеев....- така започва своите ,,Записки от съвременната история 1918-1945 г.“ писателят Милен Семков.

И действително началото на второто десетилетие на XX век се характеризира с общ стопански подем, което важи и за България. Стопанският живот на страната се развива с усилено темпо, като във всички отрасли кипи оживена дейност. Едно след друго никнат индустриални, търговски и банкови предприятия. Успоредно с модернизацията на земеделието, България се ориентира и към засилване на индустриалното си производство. Всичко това създава благоприятни условия за широка застрахователна дейност.

Отличаващият се със стопански разцвет период 1909-1912г. преди Балканската война не дава български животоосигурителни предприятия, но пък е богат на чужди.

По онова време в страната все още работят само две местни акционерни дружества и две кооперативни. Значителна дейност развиват концесионните чужди дружества, главно френски, но вче се появява тенденция към създаване на застрахователна дейност в национален мащаб.

Източник: "Кратка история на застраховането в България 1878 - 1946г. ", Илеана Стоянова

Виж още:

Калкулатор застраховка каско
Цени на застраховки живот
Застраховка гражданска отговорност на работодателя