Първото българско застрахователно акционерно дружество „България“ в Русе – 1891г.

ПУБЛИКУВАНО НА: 22 юни 2018
Първото българско застрахователно акционерно дружество „България“ в Русе – 1891г. image

По онова време, през 1889 – 1890г., в крайдунавския град Русе, търговската интелигенция, макар и запазила старите български традиции на трудолюбие и честност, бе доста разнебитена; всяка идея за колективна дейност в областта на стопанското творчество липсваше; - разказват летописите.

Постепенно обаче русенските търгоски асове започват да се събират в кафенето на Оханес Енкарлиян на улица „Княжеска“, за да слушат реферати на младия си приятел Георги Теодоров.Завършил търговско училище в Букурещ и политически и финансови науки в Париж, практукувал по банковите операции в „Креди – Лионе“ в Париж, по онова време Георги Теодоров е контрольор в Българска народна банка.Той и приятелите му започват да замислят създването на търговска организация, която през 1889 – 1890г. създават Първата българска търговска камара, уредена по системата на английските свободни камари.Подобно на Едуард Лойд на Темза, което през 1688 събира корабособственици и търговци, превърнали го по-късно в информационни бюро на морски превози, като започнали да практукуват взаимно застраховане, така и кафенето на Енкарлиян в Русе се превръща в търговски клуб и основаване на първото българско застрахователно дружество „България“, предвид високите премии за застраховки, събирани от капитали, така и необходими за страната ни.Главен инициатор е Г.Теодоров, а идеята се приема от повечето членове на новооснованата търговска камара, които стават „истински пионери на дружество „България“.В Управителния съвет на дружеството през 1891г. влизат 14 души: П.Попов, Ив.Чопаджиев, Т.Теодоров,Д.Йонов,Г.Геров,Д.Драганов,Г.Петрович,Г.Иванов,Г.Цанков.

Георги Теодоров е поддиректор, а от 1894г. – главен директор на дружеството.Уставът на дружеството е изработен и докладван през 1890г., а одобрен и утвърден с Указ от 23 август 1891г.

Дружеството започва да действа през м.октомври.През първото полугодие на 1891г. за пръв път в България се открива началният дружествен капитал на „България“ е определен на 1 000 000 лв., а в подписката участват 1810 души, с общо 14935 акции по 100 лв. едната ( при обявени първоначално 10 000 акции).Подписката намира отклик в градовете Русе, Габрово, София, Варна, Пловдив , Свищов и др.

Преместването на Главната дирекция в София става през 1932г., но още през 1925г. се създава „Дирекция София“, а дружественото седалище остава в Русе.

Така се основава дружество „България“ – отначало за застраховане на имущество срещу пожар, а през 1893г. заработва и по клон „Живот“.

Източник: "Кратка история на застраховането в България 1878 - 1946г. ", Илеана Стоянова

Виж още:

Калкулатор застраховки каско
Транспортно застраховане в България
Застраховка на товари карго