Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Застрахователен пазар b2c

ПУБЛИКУВАНО НА: 21 юни 2018
Застрахователен пазар b2c image

Няма друг сектор на икономическия живот, който да търпи по-голяма трансформация от пазара на индивидуалните застраховки на имущество и злополука (вкл. и за малкия бизнес) и от пазара на застраховки ,,Живот“. Тази промяна се стимулира от информационните технологии (IT): уникалната по рода си мощна комбинация от свободно конкуриращи се телекомуникационни системи и високо развит компютърен софтуер, хардуер и интерактивност. Налагащите се в момента промени ще продължат да оказват влияние върху стратегическото мислене на директорите на застрахователните компании.

Информационните технологии са втората по големина движеща сила на промяната в глобалния застрахователен пазар, както и във всеки един национален пазар, независимо в каква степен правителствата се стремят да ги защитят от тази тенденция.

В глобален план, още по-силен тласък за промяна в общозастрахователните и животозастрахователните сделки b2c идва от свободната бизнес конкуренция. Тя е и факторът, който кара водещите застрахователи да се състезават за надмощие чрез сливания с други застрахователи, поглъщане на конкуренти и налагане на нови продукти и нови методи на продажби във все повечестрани, където успешно са кандидатствали за получаване на лицензи.

Пенсионните фондове, взаимните фондове, както и инвестициите на акционнерния капитал и премийните фондове  на застрахователите по общо и животозастраховане представляват много голям дял от притока на средства към инвестиционните пазари, някои от които се използват от застрахователите ,,живот“ и ,, общозастраховане“  за финансиране на растежа на техния b2c бизнес.

Източник : Застраховане:Принципи и практика,проф.Дейвид Е.Бланд

Виж още:

Калкулатор каско МПС
Цена на застраховка живот калкулатор
ЧМР застраховка за бус