Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм

Застрахователен пазар b2c

ПУБЛИКУВАНО НА: 21 юни 2018
Застрахователен пазар b2c image

Няма друг сектор на икономическия живот, който да търпи по-голяма трансформация от пазара на индивидуалните застраховки на имущество и злополука (вкл. и за малкия бизнес) и от пазара на застраховки ,,Живот“. Тази промяна се стимулира от информационните технологии (IT): уникалната по рода си мощна комбинация от свободно конкуриращи се телекомуникационни системи и високо развит компютърен софтуер, хардуер и интерактивност. Налагащите се в момента промени ще продължат да оказват влияние върху стратегическото мислене на директорите на застрахователните компании.

Информационните технологии са втората по големина движеща сила на промяната в глобалния застрахователен пазар, както и във всеки един национален пазар, независимо в каква степен правителствата се стремят да ги защитят от тази тенденция.

В глобален план, още по-силен тласък за промяна в общозастрахователните и животозастрахователните сделки b2c идва от свободната бизнес конкуренция. Тя е и факторът, който кара водещите застрахователи да се състезават за надмощие чрез сливания с други застрахователи, поглъщане на конкуренти и налагане на нови продукти и нови методи на продажби във все повечестрани, където успешно са кандидатствали за получаване на лицензи.

Пенсионните фондове, взаимните фондове, както и инвестициите на акционнерния капитал и премийните фондове  на застрахователите по общо и животозастраховане представляват много голям дял от притока на средства към инвестиционните пазари, някои от които се използват от застрахователите ,,живот“ и ,, общозастраховане“  за финансиране на растежа на техния b2c бизнес.

Източник : Застраховане:Принципи и практика,проф.Дейвид Е.Бланд