Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм

Николай Здравков придоби научна степен „доктор” по икономика

ПУБЛИКУВАНО НА: 09 октомври 2020
Николай Здравков придоби научна степен „доктор” по икономика image

Управителят на „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс”- Николай Здравков, придоби образователна и научна степен „доктор” по икономика, след като успешно защити дисертационен труд на тема: „Управленски финансов анализ при дистрибуцията на застрахователните продукти и услуги в условията на динамична регулация“, изготвена под авторитетното научно ръководство на проф. д-р Стоян Проданов – ръководител на финансовата катедра при СА „Д. А. Ценов“. Дисертационният труд е с общ обем от 168 стр. и се фокусира върху управленския финансов анализ, прилаган в застрахователните брокерски фирми и служещ за основа за вземане на стратегически и тактически решения при мениджмънта на тяхната дейност с оглед максимизиране на фирмената стойност.

Научното жури по процедурата бе в състав от проф. д-р Андрей Захариев (Председател на научното жури) и доц. д-р Людмил Кръстев, като представители на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и външни членове проф. д.н. Ваня Банабакова – НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново, доц. д-р Николай Пенев – Тракийски университет, гр. Стара Загора, доц. д-р Ваня Цонкова – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново.

Д-р по ик. Николай Здравков притежава богат професионален опит в управление на високи позиции на местно и международно ниво.

Магистър по икономика, специалност Мениджмънт на транспорта. Има множество специализации по застраховане в това число ”Мениджмънт в застраховането” в УНСС, ”Икономика и управление на застрахователната дейност”, СА”Д.А.Ценов” Свищов – Оценка на риска; СА ”Д.А.Ценов” Свищов – Актюерски техники, ANRA Italia (Италианската асоциация за управляние на риска) – Управление на риска и застрахователно консултиране на европейския пазар. Aвтор на 2 самостоятелни статии и 1 доклад, съавтор е в 1 студия и участва в написването на колективна студия в научна конференция, индексирана в WoS – „The Brokerage Insurance Companies under COVID-19 Framework (The Bulgarian experience)“.

Здравков е с 28-годишен опит в застраховането. Своята кариера стартира през 1992 г. в ЗПК "Орел" АД. Продължава своето професионално развитие като Изпълнителен директор на застрахователна компания “Ви Веста”, а през 1998 г. участва в създаването на търговския и подписвачески екип в Евроинс Иншурънс" АД като Заместник изпълнителен директор. В продължение на 11 години е Изпълнителен директор на Asigest Broker, Италия - независима международна група, обединяваща застрахователни брокери в Италия, Германия, Мароко, Сърбия, Румъния ,Турция, Албания и България. От 1999 г. до днес е Управител на „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД - международен застрахователен и презастрахователен брокер,заемащ безспорна лидерска позиция на българския застрахователен пазар.

Николай Здравков е съосновател и председател на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ), както и член на управителния съвет на фондация "Проф. Д-р Велеслав Гаврийски".