Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Николай Здравков придоби научна степен „доктор” по икономика

ПУБЛИКУВАНО НА: 09 октомври 2020
Николай Здравков придоби научна степен „доктор” по икономика image

Управителят на „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс”- Николай Здравков, придоби образователна и научна степен „доктор” по икономика, след като успешно защити дисертационен труд на тема: „Управленски финансов анализ при дистрибуцията на застрахователните продукти и услуги в условията на динамична регулация“, изготвена под авторитетното научно ръководство на проф. д-р Стоян Проданов – ръководител на финансовата катедра при СА „Д. А. Ценов“. Дисертационният труд е с общ обем от 168 стр. и се фокусира върху управленския финансов анализ, прилаган в застрахователните брокерски фирми и служещ за основа за вземане на стратегически и тактически решения при мениджмънта на тяхната дейност с оглед максимизиране на фирмената стойност.

Научното жури по процедурата бе в състав от проф. д-р Андрей Захариев (Председател на научното жури) и доц. д-р Людмил Кръстев, като представители на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и външни членове проф. д.н. Ваня Банабакова – НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново, доц. д-р Николай Пенев – Тракийски университет, гр. Стара Загора, доц. д-р Ваня Цонкова – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново.

Д-р по ик. Николай Здравков притежава богат професионален опит в управление на високи позиции на местно и международно ниво.

Магистър по икономика, специалност Мениджмънт на транспорта. Има множество специализации по застраховане в това число ”Мениджмънт в застраховането” в УНСС, ”Икономика и управление на застрахователната дейност”, СА”Д.А.Ценов” Свищов – Оценка на риска; СА ”Д.А.Ценов” Свищов – Актюерски техники, ANRA Italia (Италианската асоциация за управляние на риска) – Управление на риска и застрахователно консултиране на европейския пазар. Aвтор на 2 самостоятелни статии и 1 доклад, съавтор е в 1 студия и участва в написването на колективна студия в научна конференция, индексирана в WoS – „The Brokerage Insurance Companies under COVID-19 Framework (The Bulgarian experience)“.

Здравков е с 28-годишен опит в застраховането. Своята кариера стартира през 1992 г. в ЗПК "Орел" АД. Продължава своето професионално развитие като Изпълнителен директор на застрахователна компания “Ви Веста”, а през 1998 г. участва в създаването на търговския и подписвачески екип в Евроинс Иншурънс" АД като Заместник изпълнителен директор. В продължение на 11 години е Изпълнителен директор на Asigest Broker, Италия - независима международна група, обединяваща застрахователни брокери в Италия, Германия, Мароко, Сърбия, Румъния ,Турция, Албания и България. От 1999 г. до днес е Управител на „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД - международен застрахователен и презастрахователен брокер,заемащ безспорна лидерска позиция на българския застрахователен пазар.

Николай Здравков е съосновател и председател на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ), както и член на управителния съвет на фондация "Проф. Д-р Велеслав Гаврийски".

Вижте още:

Групама Застраховане ЕАД
Застраховки Бул Инс
Армеец Застраховки Варна
Застрахователни Компании София
Застраховка Домашно Имущество
Застрахователен Брокер Пловдив