Започва кандидатстването за помощи за застраховане на селскостопанска продукция

ПУБЛИКУВАНО НА: 16 март 2018
Започва кандидатстването за помощи за застраховане на селскостопанска продукция image

На 20 март, държавен фонд "Земеделие" обявява начало на приема на заявления по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.до изчерпване на ресурса по схемата, но не по-късно от 31 август 2018г., могат да се подават заявления в областните дирекции на фонда.

До 30 септември стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" в областните дирекции на фонд "Земеделие".

За 2018 г. утвърденият ресурс е 1.5 млн. лева. Максималният размер на подпомагане, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Целта на помощта е да се насърчат малките и средните предприятия, земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития. Разходите за сключване на застрахователна полица се компенсират частично.

За целия период на действие на схемата за застраховане на селскостопанска продукция (2015-2020 г.) е определен бюджет от 21 млн. лв.