Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм

Kaкво е имуществено застраховане и какво трябва да знаем за него

ПУБЛИКУВАНО НА: 15 февруари 2018
Kaкво е имуществено застраховане и какво трябва да знаем за него image

Имуществената застраховка осигурява финансово обезпечение на собственик или наемател на имот, в случай на кражба/обир, повреда или природно бедствие.

Стандартните покрития на имуществена застраховка, включват щети, причинени от пожар, вятър, градушка, свличане и срутване на земни маси, мълния, кражба и др.

Съществуват два имуществени застраховки:

  • Застраховка по възстановителна стойност - при него не се взема предвид овехтяването (амортизацията) на обекта. Застрахователното обезщетение се изчислява на базата на договорираната възстановителна стойност, която е равна на цената на ново имущество от същия вид;
  • Застраховка по действителна стойност - най-разпространената форма в дейността на застрахователните дружества. При нея застрахователната сума на обекта е равна на неговата действителна стойност към момента на сключване на застрахователния договор.Действителната стойност на новото имущество се установява по фактура, ценоразпис, каталог и/или с експертна оценка на застрахователя.