20% от автомобилите в България нямат сключена застраховка "Гражданска отговорност"

ПУБЛИКУВАНО НА: 06 февруари 2017
20% от автомобилите в България нямат сключена застраховка

Общо 20% от автомобилите у нас нямат сключена застраховка „Гражданска отговорност".

От 18 април 2016г. с е пълна сила тече служебната дерегистрация на автомобили без сключена застраховка “Гражданска отговорност”, след като се обнародваха в държавен вестник промените и в Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, април 2016 и промените в кодекса на застраховането 2016 от 1 януари 2016 г.

За превозните средства, на които служебно е прекратена регистрацията (поради неплатена застраховка "Гражданска отговорност") продължава да се дължи годишен данък.

Виж още:

Здравни застраховки
Застрахователен брокер София
Гражданска отговорност калкулатор 2020
Калкулатор за автокаско
Калкулатор за имуществена застраховка