Какво означава застраховката

ПУБЛИКУВАНО НА: 12 май 2020
Какво означава застраховката  image

Този тип полици предлагани от компаниите, покриват търговски или финансови загуби, независещи от волята на клиента.

Кога се прави

Това предложение от агенциите по застраховане, представлява подсигуряване от несъбираемост поради нежелание или невъзможност, на стокополучателя да изплати задълженията си в определения срок. Договорът с агенцията защитава доставчика от фалит, финансови загуби, неплатежоспособност или несъстоятелност на клиент. Ако сте производител или вносител на стоки, отдавани на консигнация или чрез отложено плащане и искате да подсигурите бизнеса си срещу неочаквани обрати, погледнете застрахователните предложения на I&G Brokers.

За кого е предназначена

Услугата е предназначена за юридически лица, сключили договор с други юридически лица. Неизпълнението на заплащане, подлежи на обезщетение спрямо предвиденото в подписаният договор. Покрива финансови загуби, от неизпълнение на подписаното споразумение.

Какви типове рискове покрива

При голяма част от застрахователите се предлагат широка гама от застраховки "Финансови и търговски рискове". Те са с различно покритие:

  • Срещу краткосрочен търговски обрат - Покрити са заплахи свързани с чуждестранен купувач, като неплатежоспособност и забавяне на плащането;
  • Срещу вътрешен търговски обрат - Покрити са заплахи свързани с български купувач, като неплатежоспособност и забавяне на плащането;
  • Срещу средносрочен и дългосрочен обрат - Покрити са всички спекулации свързани с търговия и политика;
  • Срещу краткосрочен политически обрат - Покрити са политически спекулации, свързани с държавата на чуждестранната страна от договора;
  • Застраховка на банкова гаранция - Покрива банката, която издава гаранцията;
  • Застраховка на банков кредит - Покрива институцията, отпускаща кредита;
  • Акредитиви - Покрит е вариантът банката-издател на акредитива да приеме за изпълнение задълженията си за плащане;
  • Финансиране на дейността чрез застраховане - Полицата срещу търговски или политически спекулации, може да бъде прехвърлена на трето лице, в повечето случаи банка. Така тя финансира фирмата.

Допълнителни съвети от I&G Brokers

Ай енд Джи Брокерс съветват, да прецените всички финансови рискове преди да стартирате развитието на нов бизнес. Претеглете положителните и отрицателните страни. Проверете коя застраховка е най-подходяща за вас и сключете полица със застрахователна компания. При неблагоприятно развитие в бъдеще ще може да разчитате на застрахователното обезщетение. Погледнете сайта на I&G Brokers и подсигурете бъдещото си спокойствие!

Виж още:

Цени за застраховка гражданска отговорност
Застраховка на имущество калкулатор
Каско условия
Застраховки при пътуване в САЩ
Застраховки отговорности