Какво представлява застраховката

ПУБЛИКУВАНО НА: 12 май 2020
Какво представлява застраховката  image

Този тип услуга, служи за покриване на загуби причинени от наемащия на представящия под наем. I&G Brokers могат да изготвят специални оферти свързани със "Застраховка отговорност на наемателя".

Какво представлява договорът за наем

Договорът за наем е особен вид. Чрез него наемодателят се ангажира да предостави на наемателя квартирата, срещу месечното заплащане на определена сума. Споразумението за наем на апартамент или къща, трябва да бъде в писмен вид. Така уговорките между двете страни ще бъдат ясни. Задълженията и правата на лицето наемащо имота и наемодателя, могат да се докажат лесно при бъдещи спорове. Договорът може да бъде в по-специфична форма, гарантираща правата на живеещия под наем.

Достатъчен гарант ли е

Договорът за наем, може да е достатъчен гарант единствено, ако всички условия са вписани на хартия. Устните договорки са недоказуеми, което само по себе си води до възможност за неизпълнението им. При това положение единственият вариант е, да се разчита на добросъвестността на отсрещната страна.

Какво представлява "Застраховка на наемателя"

Тази услуга покрива дължими суми от наемателя към наемодателя поради неимуществени и имуществени вреди нанесени на квартирата. От този тип бъдещо осигуряване се покриват и разноски, за защита правата на наемателя, доколкото те са направени със съгласието на застрахователната компания. Включват се такси и съдебни разноски, ако това е наложително. Доверете се на I&G Brokers и бъдете спокойни при отдаването на имущество по наем.

Виж още:

Цени на гражданска отговорност калкулатор
Калкулатор за застраховка на домашно имущество
Застраховка кражба на кола
Застраховки бизнес отговорност
Застраховки при пътуване в Гърция