С какво ще ви помогне един застрахователен брокер

ПУБЛИКУВАНО НА: 12 май 2020
С какво ще ви помогне един застрахователен брокер image

Всеки човек си прави застраховка, в определен момент от живота. Тогава изникват въпросите, какво е брокер, дружество, агент. Проверете сайта на Iandgbrokers.

В какво се състои работата на дружеството

Застрахователното брокерско дружество е посредник. Брокер, продаващ услуги от името и за сметка на застрахователната компания. То извършва специфична дейност, избира адекватен продукт според изискването на клиента си и предлаганото от застрахователната компания. Защитава интересите на клиентите си, по всички възможни начини. Ако искате да сте сигурни във фирмата, можете да проверите вписана ли е, в публичния регистър на Комисията за финансов надзор. Удостоверението за регистрация бива поставяно, на видно място в офисите.

Какви са функциите на брокера

В този бизнес, както и в много други е важно, човек да изгради доверие към този, който се грижи за най-добрите му интереси.
Застрахователният посредник е:

Юридическо лице - Посредник, продаващ продуктите на много фирми. Заплащането му, се урежда от премиите изплатени на агенцията, с която се подписва споразумението.

Предлага множество продукти - В широкият набор от услуги и продукти, влиза разнообразие от широк спектър специализирани услуги част, от които са оценка на рисковете, консултиране, ликвидация на щети, обслужване и сключване на договори, и т.н.;

Най-важните изисквания според Ай енд Джи:

Какво трябва да се очаква от един добър застрахователен брокер, съвети за необходимите качества според I&G Brokers:

  • Застрахователният посредник е длъжен, да поясни всички клаузи и точки от споразумението на клиентите си;
  • Договаря условията и договора с компанията;
  • Сключва договора за застраховка с компанията;
  • Трябва да "подсеща" клиентите за изтичането на договора;
  • Длъжен е да съдейства при предявени претенции към компанията за плащането на нанесените щети.

Ако имате нужда от застраховка и желаете интелигентни решения, проверете Ай енд Джи брокерс още днес!

Виж още:

Цена на гражданска отговорност за мотор
Калкулатор за имуществени застраховки
Какво покрива пълно каско
Застраховки при пътуване в чужбина