Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Комбинирани (комплексни) застраховки

ПУБЛИКУВАНО НА: 29 октомври 2018
Комбинирани (комплексни) застраховки image

Потребностите на застрахователния пазар са наложили създаване на застрахователни продукти, комбинирани от няколко вида застраховки.Например при едни Застрахователи, имуществената застраховка включва застраховка „Кражба и въоражен грабеж“ , дори и „Отговорност към трети лица“.Тази застрахователна полица е с общо тяло, приема се като единен документ и може да се определи като продукт със средна степен на интегрираност.

Общото впечатление от разгледаните до тук застрахователни продукти е ,че те са самостоятелни и независими един от друг,валидно дори и за голямата част от техническите застраховки от класа на имущественото застраховане.Всяка една от тях има свое собствено тяло, отделни Общи условия,собствена идеология и може да бъде пласирана самостоятелно, но само ако титулярът по полицата има за същите обекти(складове/камери) и за същия период застраховка „Машини и съоражения“, а тези машини и съоражения да са включени като обекти във водещата част на която можеха да се присъединят застраховки „Отговорност на рабодателя“, „Злополука на персонала“, дори „Товари по време на превоз“.

Очевидно, така изградените застрахователни продукти са с ниска степен на интегрираност и в повечето случаи представляват механичен сбор от отделни застраховки и техните Общи условия.Единствените обединяващи ги белези са само реквизитите на титуляра, обектите на застраховане и в някои случаи – индивидуалният номер на полицата.

За отбелязване е, че въпросите за степентана интегрираност на застрахователните продукти и съпътстващите ги проблеми са останали извън полезрението на теоретиците в застраховането/

Изискванията на пазара наложиха създаване на комбинирани застраховки с висока степен на интегрираност.Тези продукти представляват документ с общо тяло, изградени са на модулно-пакетен принцип при групиране на рисковете, дават възможност за гъвкаво комбиниране на класовете рискове, които интересуват в конкретния случай кандидата на застраховка.

Виж още:

Каско калкулатор
Застраховки имот калкулатор
Здравно застраховане в България