Как да планираме застраховка “Живот”

ПУБЛИКУВАНО НА: 13 януари 2020
Как да планираме застраховка “Живот” image

Когато най-малко очаквате може да ви сполети беда. Неприятните ситуации ни застигат и ние трябва бързо да вземем решение как да постъпим, за да се справим с тях, стига те да не са фатални. Най-добрият начин да се подсигурим, да бъдем спокойни и да имаме безпроблемни дни е да си направим застраховка “Живот”. Ай енд Джи са насреща и ще помогнат.

Колко струва

На този въпрос няма конкретен отговор. В зависимост от това колко искате да бъде обезщетението при настъпване на застрахователно събитие, цената се променя. Има някои общи условия, които също повлияват на изчисляването й:

  • застрахователната премия се определя от сумата, която искате да получите при инцидент, който застраховката покрива;
  • допълнителните пакети оскъпяват застраховката “Живот”, но в същото време са от изключителна важност, защото при събитие с фатален край, роднините ви получават обезщетение в двоен размер, ако е посочено в договора;
  • със спестовен или рисков характер е вашата застраховка - сами определяте дали да се ползва само за покритие на рискове и/или като спестовен фонд;
  • в зависимост от рисковете в работна среда, сумата се променя;
  • здравословното ви състояние е едно от условията, които променя цената, като от вас се изисква то да бъде сертифицирано и декларирано;
  • възрастта на застрахованото лице се наблюдава, за да се минимизират разходите на застрахователната компания;
  • в зависимост от периода на валидност, премиите биват по-малки или по-големи, т.е цената отново е различна.

Както виждате, различни условия определят цената.

Защо е важно да сме запознати, преди да се застраховаме

Важно е добре да знаем условията, които са част от сключването на договора. Всяко едно от тях оказва различно влияние. Може да повиши цената на полицата или обезщетението за даден инцидент да бъде по-ниско от очакваното. За да не изпадате в ситуации на неяснота или в ситуации, които да ви разочароват е добре всяко едно условие, още при сключването, да бъде ясно и добре премислено от вас.

Как да се информираме за основните специфики и да планираме с Iandgbrokers.com

На Iandgbrokers.com ще откриете подробна информация за застраховка “Живот”, какво покрива и какво не покрива, както и каква ще бъде цената. Ай енд Джи предлага на своите потребители онлайн застраховане, За определяне на спецификите може да се възползвате от калкулатора, предназначен за това. Попълвайки вашите данни и други посочени характеристики, лесно ще можете да планирате по-нататъшното сключване на договора. За въпроси се обърнете към нашите експерти в областта на застраховането, които ще ви помогнат да направите най-добрия избор. Доверявайки се на Ай енд Джи, вие си осигурявате защита и сигурност, при настъпили неприятни и непредвидени ситуации, с които бързо трябва да се справите.

Виж още:

Цена за пълно автокаско
Цена на застраховка на имот
Автокаско България
Какво е застраховка живот
Застраховки ЧМР